basabas-noktası

Başabaş Noktası Nedir?

Başabaş Noktası (Break Even Point) Nedir?

Başabaş noktası, orijinal kullanımıyla break even point (BEP), muhasebede üretimle ilişkili toplam sabit maliyetlerin, birim başına düşen gelirden birim başına değişken maliyetlerin çıkarılması ile bölünmesiyle belirlenir. Bu durumda sabit maliyetler, satılan birim sayısına bağlı olarak değişmeyen maliyetleri ifade eder. Başka bir deyişle, başabaş noktası, bir ürün için toplam gelirlerin toplam giderlere eşit olduğu üretim seviyesidir. Başabaş noktası grafiğinde, toplam gelir ve gider eğrisinin kesiştiği noktadır.

Başabaş Noktası Formülü

Yatırım anlamında ise, bir hisse senedi veya vadeli işlem için başabaş noktası formülü, bir varlığın piyasa fiyatı ile orijinal maliyetin karşılaştırılması ile belirlenir; başabaş noktası, iki fiyatın eşit olduğu zamandır. Başabaş noktası tipik olarak komisyon maliyetlerini etkilemez, ancak istenirse bu ücretler dahil edilebilir.

Başabaş noktası ne işe yarar?

Başabaş noktası belli bir iş hacmini anlatır ve “Maliyetleri kapatmak için ne kadar ürün satmalıyız?” sorusuna cevap verir.

Tags: No tags

Comments are closed.