risk-sermayesi

Şirket Değerlemesi

Şirket Değerlemesi Nedir?

Bir şirketin el değiştirmesi durumunda maddi tutarının belirlenmesidir. Şirket değerlemesinde şirketin sahip olduğu tüm varlıklar, faaliyetler ve bazen de çalışanlar dikkate alınır.

Şirket Değeri Hesaplama

Şirket değeri hesaplanırken kullanılan pek çok farklı yöntem vardır.

Karşılaştırma Yöntemi

Bu yöntemde şirket aynı sektördeki bir başka şirketle karşılaştırılır ve buna göre bir şirket değerlendirme raporu oluşturulur. Bu rapora göre de değer belirlenir.

Venture Capital

Bir diğer yöntem Venture Capitaldir. Bu yöntem de şirketin gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri hesaplanır ve ona göre bir değer belirlenir.

Şirketlerin Aktiflerinin Değerlemesi

Bahsedebileceğimiz son yöntemse şirketlerin aktiflerinin değerlemesidir. Şirket aktifinde duran varlıkların uluslararası standartlara göre değerlendirilmesidir.

özel-sermaye

Özel Sermaye

Özel Sermaye Nedir?

Özel sermaye, halka açık olmayan şirketlerin borç ve hisse senetleridir. Bir tür yatırım sermayesidir. Özel sermaye fonlarının büyük kısmı, bir grup yatırımcının finanse ettiği büyük şirketlerden oluşur. Girişim sermayesinden farklı olarak, yatırım yapan özel sermaye şirketleri, olgun şirketlere yatırım yaparlar ve genelde şirketin %100’ünü satın alırlar. Bu yüzden kontrol tamamen yatırımcının eline geçebilir.

Türkiye’de ki özel sermaye şirketleri

Bu şirketlerin arasında Turkven, Actera, Esas Holding gibi firmalar bulunmaktadır.

 

risk-sermayesi

Risk Sermayesi

Girişim Sermayesi Nedir?

Risk sermayesi ya da diğer adıyla girişim sermayesi, sermayesi yetersiz olan girişimlere yapılan maddi destektir. Start-Up’ların finansmana ihtiyaç duyduğu dönemlerde girişim sermayesini yani bir yatırımı düşünebilirler. Şirkete yatırım yapan kişi ve kurumlar eğer şirket başarılı olursa uzun vadede büyük kazançlar elde edebilirler. Ancak girişim sermayesi belli bir sürede geri ödenen bir kredi değildir.

Türkiyedeki risk sermayesi şirketleri arasında ticari ve yatırım bankaları, sigorta şirketleri, yatırım grupları, vakıflar ve kamu kuruluşları bulunmaktadır.

Risk Sermayesinin Avantajları

Bir girişime yatırım yapan kişi, eğer yatırım başarı sağlarsa, uzun vadede büyük bir finansal kazanç elde edebilir. Yatırımcı isterse şirketteki hisselerini satarak, isterse de şirketin yönetiminde rol olarak kazancını attırabilir.

çekirdek-sermaye

Çekirdek Sermaye

Çekirdek Sermaye nedir?

Çekirdek sermaye ya da tohum yatırım, bir girişimin henüz fikir aşamasında ihtiyaç duyduğu sermayedir. Bir çeşit risk sermayesidir. Ar-Ge, prototip hazırlaması, ürün geliştirme gibi konularda girişimcilerin büyük ihtiyaç duyduğu bir yatırımdır.

Çekirdek sermaye daha ürünün piyasada yer almadığı veya piyasada tutunup tutunamayacağının garantisinin olmadığı bir dönemde gerektiğinden yatırımcılar için büyük risk taşır, ancak kazanç da bir o kadar büyük olabilir.

canvas-is-modeli

Kanvas İş Modeli Nedir?

Kanvas İş Modeli Nedir?

Alex Osterwalder tarafından geliştirilmiş ve Eric Ries‘in önderlik ettiği “Yalın Girişimcilik” akımında kendine çok önemli yer edinmiş bir iş planı hazırlama aracıdır. Çok basit olması ve her şeyi bir arada görmeye imkan tanıması kullanılabilirliğine büyük katkı sağlar.

Haftalarca, hatta aylarca üzerinde çalışılmış, ancak gerçekçi olmadığı için çöpe atılacak kapsamlı bir iş planı hazırlamak yerine; basit ama koşullar değiştikçe ya da yeni bilgiler elde edildikçe güncellemeler yapılacak bir kanvas iş modeli örneği, bir çok girişimciye çok daha kullanışlı gelecektir.

İş Modeli Tuvali

İş modeli tuvali kullanarak; hizmet verdiğiniz müşteriler, hangi kanallar aracılığıyla hangi değer tekliflerinin sunulduğu ve şirketinizin nasıl para kazandığı hakkında içgörüler sağlayacaktır. Ayrıca, kendi iş modelinizi veya bir rakibin iş modelini anlamak için de iş modeli tuvali kullanılabilir.

lisans-sozlesmesi

Lisans Sözleşmesi Nedir?

Lisans Sözleşmesi Nedir?

Lisans sözleşmesi, iki taraf arasında gerçekleştirilen yazılı bir sözleşmedir. Bir mülk sahibinin, başka bir tarafa o mülkü belirli bir parametre kümesi altında kullanmasına izin verir. Bir lisans sözleşmesi genel olarak bir lisans vereni ve bir lisans alanı içerir.

Söz konusu mülkler, gayrimenkul varlıkları ve kişisel eşyalar dahil olmak üzere sayısız öğeyi içerebilirken, marka lisans sözleşmeleri çoğunlukla patentler ve ticari markalar gibi fikri mülkiyet için ve ayrıca yazılı materyaller ve görsel sanatlar için telif hakları için kullanılır.

Lisans sözleşmeleri inhisari ve inhisari olmayan lisans sözleşmeleri olarak ikiye ayrılır.

İnhisari Lisans Sözleşmesi Nedir?

İnhisari, yani basit lisans sözleşmesi örneğinde, lisans veren kişi, lisansı birden fazla kişiye verme ve isterse kendi de kullanma hakkına sahiptir.

İnhisari Olmayan Lisan Sözleşmeleri

İnhisari olmayan, yani normal lisansta, marka sahibi kullanım hakkını başka birine devreder.

Lisans Sözleşmesi Örneği

Lisans sözleşmesi örneği olarak, McDonald’s şirketinin markasını ve pazarlama materyallerini oyuncak üreticilerinin kullanmasına izin vermesi verilebilir. Oyuncak üreticileri, film stüdyoları ile düzenli olarak lisans anlaşmaları imzalayarak, onlara film karakterlerinin popüler benzerliklerine dayanan figürler üretme konusunda yasal yetki verir.

hackanthon

Hackathon Nedir?

Hackathon Nedir?

Bilgisayar programcıları, grafik tasarımcıları, arayüz tasarımcıları ve proje yöneticileri de dahil olmak üzere katılanların yoğun bir şekilde yazılım projelerinin geliştirilmesi amacıyla diğer takımlar ile rekabet içerisinde bulunduğu bir olaydır. Hackathon, kurum ile kuruluşlara önemli katkılarda bulunur. Bu etkinliklerde belirlenen temel amaç hiçbir zaman daha çok kazanç elde etmek ya da reklam yapmak değildir. Beyin fırtınalarının koptuğu hackathon etkinliklerinin beraberinde getirdiği en önemli faydalar arasında ilk sırada, ev sahibi kuruluşun, belirlenen konudaki inovatif projelere kolaylıkla ulaşmasıdır. Kuruluşun sektörde üstlendiği role yeni roller yüklenmesi, uygulama alanlarını genişletmesi ve daha kullanılabilir çıktılar sunması için de hackathon’ın önemi büyüktür. Öte yandan yeni çalışanların belirlenmesi için de hackathon yarışmaları, uygun ortamı yaratır.

unicorn-girisim

Unicorn Girişim Nedir?

Unicorn Girişim (Unicorn Startup) Nedir?

Unicorn girişim, girişim sermayesinde değeri 1 milyar doların üzerinde olan özel bir start-up şirketini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Cowboy Ventures’ın da kurucusu olan Amerikalı ünlü yatırımcı Aileen Lee’nin bu terimi ilk olarak 2013 yılında TechCrunch’da yayınladığı “Welcome to the Unicorn Club: Learning Form Million Dollar Startups” yazısında kullanması ile yaygınlaşmıştır.

Unicorn Şirketler Listesi

ABD’de bulunan unicorn şirketlerin başında, ev kiralama devi Airbnb, video oyun şirketi Epic Games ve FinTech şirketleri Robinhood ve SoFi yer alıyor.

basabas-noktası

Başabaş Noktası Nedir?

Başabaş Noktası (Break Even Point) Nedir?

Başabaş noktası, orijinal kullanımıyla break even point (BEP), muhasebede üretimle ilişkili toplam sabit maliyetlerin, birim başına düşen gelirden birim başına değişken maliyetlerin çıkarılması ile bölünmesiyle belirlenir. Bu durumda sabit maliyetler, satılan birim sayısına bağlı olarak değişmeyen maliyetleri ifade eder. Başka bir deyişle, başabaş noktası, bir ürün için toplam gelirlerin toplam giderlere eşit olduğu üretim seviyesidir. Başabaş noktası grafiğinde, toplam gelir ve gider eğrisinin kesiştiği noktadır.

Başabaş Noktası Formülü

Yatırım anlamında ise, bir hisse senedi veya vadeli işlem için başabaş noktası formülü, bir varlığın piyasa fiyatı ile orijinal maliyetin karşılaştırılması ile belirlenir; başabaş noktası, iki fiyatın eşit olduğu zamandır. Başabaş noktası tipik olarak komisyon maliyetlerini etkilemez, ancak istenirse bu ücretler dahil edilebilir.

Başabaş noktası ne işe yarar?

Başabaş noktası belli bir iş hacmini anlatır ve “Maliyetleri kapatmak için ne kadar ürün satmalıyız?” sorusuna cevap verir.

ön-protokol-nedir

Ön Protokol Nedir?

Ön Protokol (Term Sheet) Nedir?

Ön protokoller, daha sık kullanılan adıyla term sheet, bir yatırımın temel hüküm ve koşullarını gösteren, bağlayıcı olmayan bir sözleşmedir.

Ön protokol sözleşmesi

Bu sözleşme yasal olarak, bağlayıcı belgeler için şablon olarak temel görevi görür. Bir diğer açıdan, yatırım arayışında olan bir girişim şirketine yatırımcı tarafından sunulan bu belge bir niyet mektubu niteliğini taşır. Futbolda ön protokol örneklerine sıkça rastlanabileceği gibi, inşaat gibi pek çok farklı sektörde de görülmektedir.

Bu sözleşmeler, özellikle girişimciler için büyük önem taşır. Girişimciler bu belgeyi, girişimleri finanse etmek için sermaye sağlayabilecek yatırımcılara sunar.

Bir merger’in ilk adımı olarak kullanılan ön protokoller, ilk satın alma fiyatı teklifi, tercih edilen ödeme yöntemi ve anlaşmaya dahil olan varlıklar ile ilgili bilgileri içerir. Ayrıca ön protokol örneği, nelerin anlaşmanın dışında bırakıldığına veya taraflardan biri ya da her ikisi tarafından gereklilik olarak kabul edilebilecek herhangi bir öğeye ilişkin bilgiler de içerebilir.