merger-nedir

Şirket Evliliği Nedir?

Şirket Evliliği (Merger) Nedir?

Şirket evliliği, yaygın kullanılan adıyla merger, mevcut iki şirketi tek bir şirkette birleştiren anlaşmadır. Şirket evliliğinin birkaç türü ve avantajı vardır.

Şirket birleşmelerinin avantajları

Şirket birleşmelerinin avantajları arasında, bir şirketin erişimini genişletmek, yeni segmentlere yayılmak ve pazar payını arttırmak gibi nedenler vardır. Tüm bu nedenler, şirketin hissedar değerini arttırır.

Şirket birleşmeleri örneklerine bakıldığında, genellikle birleşen firmalar büyüklük ve müşteri kapasitesi açısından birbirine eşittir. Bu nedenle, bazen ‘’şirket birleşmesi (merger)’’ yerine ‘’eşitlerin birleşmesi (merger of equals)’’ terimi de kullanılır.

Çoğunlukla şirket birleşmesi yapan firmalar sözleşmede, harici şirketlerin hisse satın almasını ya da merger’e ortak olmasını önleyici maddelere yer verirler. Türkiye’de şirket birleşmelerinin en iyi örneklerinden biri Koç Holding-Yapı Kredi Bankası’dır.

ortak-girisim-nedir

Ortak Girişim Nedir?

Ortak Girişim (Joint Venture) Nedir?

Ortak girişimler, orijinal haliyle joint venture(JV), iki ya da daha fazla tarafın belirli bir görevi yerine getirmek amacıyla kaynaklarını bir araya getirmeyi kabul ettiği iş düzenlemesidir. Bu görev, bir proje, ticari faaliyet ya da herhangi bir şey olabilir. Birleşmeye karar veren şirketler, ortak girişim sözleşmesi ile yükümlülüklerini belirlerler.

Ortak Girişim’in Özellikleri

Ortak girişimler, potansiyelinizi başka firmalarla birleştirerek ekonomik atılımlar yapmayı sağlar. Özellikle yabancı piyasalara açılmak, pazar alanını genişletmek ve kısa sürede elde edilen karı arttırmak isteyenler için, ortak girişimler hızlı ve etkin bir yoldur.

Bir ortak girişimde, yeni bir ortak şirket kurulur ancak katılımcıların her biri, kendisiyle alakalı karlardan, zararlardan ve maliyetlerden sorumludur. Ancak, girişim, anlaşmadaki tarafların kişisel çıkarlarından ayrı, tüzel bir kişiliğe sahip olmalıdır. Konsorsiyumdan farklı olarak tarafların yükümlülüklerinin sözleşmede detaylı bir şekilde belirtilmesi gerekir.

Türkiye’deki ortak girişim örneklerinin başında Carrefoursa gibi şirketler gelmektedir.

tekno-park

Teknopark Nedir?

Teknopark Nedir?

Teknoparklar üniversiteler/araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma-geliştirme, yenilikçilik ve teknoloji ekosistemleridir.

Bilim parkı veya teknoloji parkının kısaltılmış hali olan teknoparklar; hükümet, akademik birimler, işletmeler ve finansal sektörün hep birlikte gelişmesi için planlanmış iş yeri olarak kullanılan bina, araştırma tesisleri, büyük üniversitelerin yaygın olarak kullandığı teknolojik kaynaklardan istifade ederek Ar–Ge çalışmalarına yön veren, üniversiteler, araştırma laboratuvarları ve sanayi arasında teknoloji transferini gerçekleştirerek danışma servislerinde ve modern ofis hizmetlerinde kullanılan birimlerdir.

Teknopark Örnekleri

İlk örneklerine 2. Dünya savaşı sırasında rastlanan teknoparkların ilki 1952 yılında A.B.D’nin Kuzey Kaliforniya bölgesinde Standford Research Park(Silikon Vadisi) ismiyle kurulmuştur. Dünyadaki ikinci teknopark ise İngiltere’de 1972 yılında kurulan Heriot-Watt Üniversitesi’dir. Dünya genelinde 1980 yılının sonlarına doğru teknoparklar hızla yaygınlaşmış ve bugün pek çok ülkede örnekleri bulunmaktadır. Türkiye’deki örnekleri arasında İTÜ Teknopark gibi yerler bulunmaktadır.

seri-girisimci

Seri Girişimci Nedir?

Seri Girişimci Nedir?

Seri girişimciler; klasik girişimcilerin aksine belirli bir işi kurduktan sonra, işe ait operasyonları yürütme sorumluluğunu başkalarına devrederler ve yeni ufuklara yelken açarlar. Hatta bazen başka girişimcilerin işlerini/fikirlerini satın alarak işi geliştirme yolunu tercih edebilirler. Seri girişimciler, şirketlerini yüksek primlerle sattıklarından veya potansiyel olarak daha büyük ve yeni bir şey üzerine odaklandıklarından dolayı, çok fazla ekstra bir çabaya girmeden önceki işlerinden beklenmedik kazançlar bile edebilirler. Bu kazançların da yepyeni fikirleri hayata geçirmek için kullanılabilmesi ve bu döngünün kendi kendini besleyebilecek hale gelmesi seri girişimciliğin de temelini oluşturur.

Seri Girişimci Örneği

Seri girişimci denilince akla ilk gelen en popüler isim şüphesiz Elon Musk. Bilgisayarların yeni yeni popülerleşmeye başladığı yıllarda, yalnızca 12 yaşındayken yazdığı video oyunlarıyla ilk parasını kazanmaya başlayan Musk, daha sonrasında PayPal ve eBay gibi günümüzün en popüler platformlarında da kurucu veya kurucu-ortak olarak karşımıza çıkıyor. Şimdilerde ise elektrikli taşımacılığa, roketlere ve uzay kolonilerine kafayı iyice takmış olan Elon Musk, Tesla Motors ve SpaceX ile adından daha da söz ettirecek gibi. Umarım enerjisini hiç kaybetmez.

iç-girisim

İç Girişimcilik Nedir?

İç Girişimcilik (Intrapreneurship) Nedir?

İç girişimcilik, kurumsal bir yapı içinde çalışan kişilerin veya ekiplerin kendi tercihleri veya gelen teşvikler doğrultusunda bulundukları firmadan ayrılmadan proje ve fikir üretmesidir. İç girişimciler firmadan ne tam bağımsız ne de tam bağımlıdırlar.

İç girişimciliğin önemi, firma kimliğinin altında yeni bir fikir ve proje üreterek gelecek kazancın tekrar firmaya eklenmesidir. İç girişimci olan kişiler kendi alanını yaratma isteği, yenilikçi bir ruha sahip olması ve sorumluluk potansiyeli yüksek kişilerden oluşmaktadır. Şirket ve iç girişimci kişinin kalitatif birlikteliği genellikle iki taraf için de avantajlıdır. İç girişimci yatırımcı bulmak için çabalamak zorunda kalmazken şirket ise her daim kendini geliştirme yönünde büyük adımlar atmaktadır.

İç Girişim Örnekleri

En güzel iç girişim örneklerinden biri Google’ın çalışma sistemidir. Google, bünyesinde çalışan kişilere çalışma süresinin belli bir yüzdesini onların yenilikçi fikirler üretmesi için kullanmasına imtiyaz göstermektedir.

pazara-giris-stratejisi

Pazara Giriş Stratejisi

Pazara Giriş Stratejisi

Yeni bir pazara yelken açmak her başarılı işletmenin ajandasında bulunur. Şirketlerin olgunlaşmış bir endüstride pazar paylarını arttırması oldukça güçtür, bu nedenle birçok şirket satış rakamlarını arttırmak, yeni pazarlarda yeni fırsatlar yakalamak ve farklı döviz kurlarından şirketlerine kar sağlamak amacıyla ürünlerini yurtdışına pazarlamaya gayret gösterir. Bu yüzden dikkatli bir şekilde, doğru bir küresel pazarlamaya giriş stratejisi belirlemek gerekir.

  • İhracat

İhracat bilinen en yaygın ve bilinen pazara giriş stratejisidir. Üretim yapan firmalar için en popüler yöntemdir. Basitçe anlatmak gerekirse; örneğin, Japonya’ya satış yapmak istiyorsanız, ürününüzü uygun Japon mağazalarına götürür ve rafta yerine koyarsınız. Doğrudan ihracattaki ekip arkadaşlarınız, anlaştığınız acenteler ve distribütörlerinizdir. Bu insanlar siz ve mağazalar arasındaki daldır.

İhracat altında iki kola ayrılır:

1) Doğrudan ihracat; kuruluşun uluslararası pazarlara mal sevkiyatını üstlendiği anlamına gelir.

2) Dolaylı ihracat; kuruluşun malları piyasaya entegre etmek için bir aracı firma kullanması durumunda gerçekleşir.

  • Lisanslama stratejisi

Lisanslama, bir firmanın bir ürün veya hizmetin kullanım haklarını başka bir firmaya devrettiği bir düzenlemedir. Lisans alıcısının girmek istediğiniz pazarda nispeten büyük bir pazar payına sahip olması, yararlı olan bir faktördür. Lisanslar pazarlama veya üretim için olabilir.

  • Franchising

En geniş anlamı ile Franchising, başarılı bir markanın isim hakkının kullanılmasıdır. En çok tercih edilen uluslararası pazarlara giriş stratejilerinden biridir.

Franchising’i bir işletme sistemi çerçevesinde yapılan satış etkinliklerinde, denenmiş, kendisini ispat etmiş bir markanın desteği ve güvencesi altında birbirinin kopyası olan firmaların, mal ve hizmet dağıtımına yönelik olarak belli bir bedel karşılığında söz konusu marka ve sistemin sahibi sıfatıyla Franchising veren firma (Franchisor) ile girmiş oldukları bağımsız bir ticari ilişki türü olarak tanımlamak mümkündür

Kısacası, Franchising ürünlerin veya verilen hizmetlerin dağıtılmasında kullanılan bir yöntemdir.

  • Ortaklık, Birleşme & Devralma

Ortaklık, girilen yeni bir pazarda, kendi ülkenizden farklılık gösteren ticari ve sosyal kültürün anlaşılması, yerel pazar bilgisine erişim, irtibatlar (Network) ve uygun müşteri seçilmesi gibi konularda faydalı uluslararası pazarda büyüme stratejilerinden biridir. Birleşme ve devralma stratejisi de ortaklığa çok benzer, girmeyi amaçladığınız pazarda yaptığı işleri ya da elindeki imkanları beğendiğiniz bir şirketle birleşerek ya da tamamen satın alarak, pazara hızla girebilir ve diğer firmanın o güne kadar biriktirdiği bütün know-how’a, hukuki birçok yaptırımdan kurtulmayı, mevcut bir müşteri ağına ve marka imajına sahip olabilirsiniz.

  • Ortak girişimler

Ortak girişimler, bağımsız olarak yönetilen üçüncü bir şirketin kurulmasını içeren özel bir ortaklık şeklidir. 1 + 1 = 3 işlemidir. İki şirket, coğrafi veya ürün olarak belirli bir pazarda birlikte çalışmayı kabul eder ve bunu üstlenecek üçüncü bir şirket oluşturur. Riskler ve karlar normalde eşit olarak paylaşılır.

  • Yeşil alan yatırımları

Arsayı satın aldığınız, tesisi kurduğunuz ve işletmeyi sürekli olarak bir dış pazarda işlettiğiniz yerdir. En pahalı giriş stratejidir ve en yüksek riski taşır, ancak bazı pazarlar devlet düzenlemeleri, ulaşım maliyetleri ve teknolojiye veya vasıflı işgücüne erişme kabiliyeti nedeniyle maliyet ve risk almanızı gerektirebilir. Enerji yatırımları bu tür bir strateji gerektirebilir.

gordon-tekniği-nedir

Gordon Tekniği Nedir?

Gordon Tekniği Nedir?

Gordon tekniği, karar verme tekniklerinden biridir. Sorunla veya konuyla ilgili belirsiz birtakım fikirleri, düşünceleri ve sözleri benimseyen bir grubun veya topluluğun özgür bir ortamda başkalarının fikirlerini, düşüncelerini ve sözlerini eleştirmeden, olumsuz beyânlar vermeden; yeni, sağlıklı, yapıcı fikir ve görüşlerin üretilmesi çalışmasıdır. İşletmelerde karar verme teknikleri arasında en çok tercih edilen yönetmelerden biri olan Gordon yöntemi, sorunu oluşturan nedenlerin ortaya çıkarılması ve bu nedenleri yok edecek çözümlerin bulunmasında kullanılır. Gordon tekniğinin amacı, hiçbir değerlendirme ve yargılama yapılmaksızın fikirlerin, görüşlerin özgürce söylenmesini sağlamaktır. Ancak gruptaki kişi sayısı 8-12 arasında olmalıdır.

protoptip-nedir

Prototip Nedir?

Prototip Nedir?

Prototip, bir kavram ya da süreci test etmek ya da çoğaltılmış ve öğrenilecek bir şey gibi davranmaya yönelik inşa edilmiş, bir ürünün erken örneği, modeli ya da sürümüne denir.

Bir final ürün değil, ürünün o aşamada finale mümkün olan en yakın haline denir. Asıl amaç; ürünün akışının düzgün ve tutarlı olup olmadığını test etmektir.

Prototip Oluşturma

Prototip oluşturmanın çeşitli yolları vardır. Bunlardan biri kağıt üstünde statik çizim ve bir diğeri de dijital ortamda dinamik şekilde oluşturmaktır. Yüksek detaylı, orta detaylı veya düşük detaylı olarak da oluşturulabilir. Oluştururken detay kombinasyon ne kadar artarsa, form ve işlev de o kadar anlaşılır hale gelecektir.

ideathon-nedir

Ideathon Nedir?

Ideathon Nedir?

Fikir maratonu olarak da adlandırılan Ideathon’ları, katılımcıların ortalama 48 saatlik bir sürede ekip oluşturarak yeni iş fikirleri geliştirmesi, bunları prototip haline getirerek müşteriyle test ettiği, sonrasında jüriye sunum yaparak kazananın seçildiği bir süreç olarak tanımlayabiliriz. Ideathon’ın kurumlar için neden önemli olduğuna açıklarsak; 21 yy. iş dünyasında rekabet çok yönlü ve çok fazladır. Bir kuruluşun bu rekabet ortamında ne istediğini bilip amacına yönelik adımlar atması, kalıpların dışına çıkarak muhtemel ihtiyaçları bugünden belirleyip çözümler üretmesi gerektiği açıkça ortadadır. İster bir fikir ister bir proje olsun, yenilik; kuruluşların farklılıklarını ortaya koyarak rakiplerinden ayrılabilmelerini ve durmadan ilerleyebilmelerini sağlayan en önemli etmendir. Ideathon’ın sağladığı ortam sayesinde katılımcıların inovatif yönleri ortaya çıkar, katılımcılar fikirlerini ve becerilerini geniş kitlelere duyurma imkanına sahip olur. Toplum ile firmalar ya da kuruluşlar arasında iş birliği sağlanır ek olarak sektörlerin ve ülkenin kalkınması açısından önemlidir.