hibe-nedir

Hibe Nedir?

Hibe Nedir?

Hibe, teşvik amaçlı veya doğal afetten zarar gören işletme, kamu kurumu ve kişilere verilen karşılıksız paraya denir. Arapça kökenli olan kelime “bağış” anlamında da kullanılır. Hibe desteği genellikle bir projenin giderleri için verilir. Hibe programına bağlı olarak projenin belli bir oranına hibe verilir. Tamamına hibe verilmemesi, verilen paranın proje amacı dışında kullanımını engeller.

Kişi ve Kurumlar Neden Hibe Verir?

Kişi ve kurumların neden hibe verdiğini örneklendirmek gerekirse; yeni bir işletme kurmak isteyen fakat sermayeyi tamamlayamamış girişimciye, herhangi bir sektörde faaliyet gösteren ve işletmesini geliştirmek isteyen işletmeciye halkın hizmetinde kullanılmak üzere yapılacak tesislere veya araçlara, ağaçlandırma veya hayvancılık faaliyetleri yapmak isteyen kişilere, doğal afet sonucu zarar görmüş kişilere ve gelir düzeyi düşük olan ailelerin çocuklarının öğrenimini tamamlamak üzere gibi durumlarda geri ödemesiz hibe desteği sağlanır.

workshop-nedir

Workshop Nedir?

Workshop Nedir?

Türkçe karşılığı “atölye çalışması” anlamına gelen bir grup tekniğidir. Bireylerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlar ve bireyleri belli bir yerde, kısa bir zaman süresinde ortak eğitim sorunlarını, ilgi veya iş problemlerini bir araya getiren ve öğreten bir tekniktir.

Workshop Tekniği

Workshop tekniği, ele alınan konunun odaklı bir konu olması ve o konuda derinlemesine bilgi, beceri sahibi olunmasını sağlar. Katılımcı sayısının görece sınırlı olması ve dolayısıyla yaratılan yoğun etkileşim ortamı fikir üretimini daha çok destekler niteliktedir. İnsanların birbirlerinden de bir şeyler öğrenebildiği, çoklu bakış açılarını sentezleyebildiği, kafalara takılan sorulara yanıt bulunabildiği, çok yönlü öğrenmeyi destekleyen bir ortam sunar. Birlikte yapılan ortak uygulamalar ile de bilgilerin uygulamaya aktarılması olanağını sunarak, uygulama becerisi edinilmesini sağlar ayrıca belirtme gerekir ki bunların hepsi “gerçekten öğrenme”; yani “uygulayabilme” adına çok değerli getirilerdir. Sanat, eğitim, oyunculuk, fotoğrafçılık gibi birçok alanda kullanılan workshop tekniğinin günlük hayatımızdaki yerini giderek arttırdığını söylemek doğru olacaktır.

kanban-nedir

Kanban Nedir?

Kanban Nedir?

Kanban sistemi Toyota fabrikasında çalışmış bir mühendis olan Taiichi Ohno tarafından geliştirilmiş bir tekniktir. Just in Time (JIT) ve yalın üretimin bir parçası olarak üretimi kontrol etmek için görsel bir yöntemdir. Bir çekme sisteminin bir parçası olarak neyin üretildiğini ve ne zaman üretildiğini kontrol eder. Amacı, yalnızca müşterinin istediği şeyi ve daha fazlasını istememenizi sağlamaktır. Ürünü, müşteri talebinden hammaddelere geri çekmek için değer akışı boyunca kullanılan bir sinyaller sistemidir.

Kanban Tekniği

Kanban tekniği ile yapılması gereken işler 3, 4 veya 5 sütuna ayrılır ve bu sütunlara genellikle “yapılacaklar, yapılıyor, tamamlandı” gibi başlıklar konur. Her sütuna en fazla 2 veya 3 görev yazılarak bir tablo oluşturulur. Tablo kendi içinde sağa doğru ilerler, bir sütundaki görev sayısı sınırına ulaşmış ise oraya görev eklenemez veya kaydırılamaz. İnsan aynı anda en fazla yapabileceği iş sayısı sınırlı olduğu için her sütunun görev sayısının maksimumu sabittir. O görev bitirilmeden yeni görev eklenemez çünkü kanban görselleştirme ve sınırlandırma odaklı bir tekniktir. Örneğin, yapılıyor kısmında sadece bir görev olması gerekir çünkü insan aynı anda birden çok iş yaptığında strese girer ve yeterince efektif olamaz hatta bu durum bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Bu sistem “Agile Proje Yönetimi”ne hizmet eder.

a-b-testi-nedir

A/B Testleri Nedir?

A/B Testleri Nedir?

A/B testleri (bölme testi veya kova testi olarak da bilinir), farklı müşterilere aynı ürünün farklı versiyonlarının sunulması durumunda, farklı grupların verdiği farklı tepkilerle ürünün hangi versiyonunun müşteriyi tatmin ettiğini anlamak için kullanılan bir test yöntemdir. A/B testi, esas olarak, bir sayfanın iki veya daha fazla varyantının rastgele kullanıcılara gösterildiği bir deneydir ve hangi varyasyonun belirli bir dönüşüm hedefi için daha iyi performans gösterdiğini belirlemek için istatistiksel analiz kullanılır.

A/B Testi Nasıl Yapılır?

Bir A/B testinde, bir web sayfası veya uygulama ekranı alıp aynı sayfanın ikinci bir sürümünü oluşturmak için onu değiştirirsiniz. Bu değişiklik, tek bir başlık veya düğme kadar basit olabilir veya sayfayı tamamen yeniden tasarlayabilir. Ardından, trafiğinizin yarısı sayfanın orijinal sürümünde gösterilir (kontrol olarak bilinir) ve yarısı sayfanın değiştirilmiş halini gösterir (varyasyon). Ziyaretçilere kontrol veya varyasyon sunulduğunda, her bir deneyimle olan etkileşimleri ölçülür ve bir analiz tahtasında toplanır ve istatistiksel bir motorla analiz edilir. Daha sonra, deneyim değiştirmenin ziyaretçi davranışı üzerinde olumlu, olumsuz veya hiçbir etkisi olup olmadığını belirleyebilirsiniz.

A/B Testi Neyi Gösterir?

Bir varyasyonu güncel bir deneyimle doğrudan karşılaştıran bir A/B testi yayınlamak, web sitenizdeki veya uygulamanızdaki değişiklikler hakkında spesifik sorular sormanıza ve sonrasında bu değişikliğin etkisiyle ilgili verileri toplamanıza olanak sağlar. Test, web sitesi optimizasyonundaki varsayımları alır ve iş konuşmalarının “düşünüyoruz” dan “biz biliyoruz”a geçiş yapan veri ile bilgilendirilmiş kararlar verir. Ayrıca değişikliklerin metrikleriniz üzerindeki etkisini ölçerek, her değişikliğin olumlu sonuçlar verdiğinden emin olabilirsiniz.

cikis-stratejisi-nedir

Çıkış Stratejisi Nedir?

Çıkış Stratejisi Nedir?

Bir fonun, mümkün olan en yüksek getiriyi elde ederken varlıklarını tasfiye etmeye yönelik girişim stratejisi yöntemidir. Bu stratejiler, pazar koşulları ve endüstrideki trendler de dahil olmak üzere çıkış şartlarına bağlıdır. Çıkış stratejileri, ilk halka arz (initial public offering) sonrası portföy şirketinin hisselerinin satışını veya dağıtımını, portföy şirketinin satışını veya yeniden sermayelendirilmesini içerebilir. Bir şirketin müzakere edilmiş bu yaklaşımı vasıtasıyla gelişim sürecinde yatırım karlılığına ulaşabilmesi için yatırımcılara bir etkinlik sunulur veya zaman verilir. Bu, öz kaynakların nakite çevrildiği bir likidite etkinliği ile elde edilebilir. Çıkış stratejisi, bir risk sermayedarının veya işletme sahibinin, yaptığı yatırımlardan çekilmek için kullanmayı planladığı yoldur, ayrıca likidite etkinliği olarak da bilinmektedir.

asansor-konusmasi-nedir

Asansör Konuşması Nedir?

Asansör Konuşması Nedir?

Bir girişimcinin asansör yolculuğu kadar kısa bir süre içinde (30-60 saniye) kendini yabancı birine tanıtma, iş fikirlerini ifade etme ve karşısındakini ikna etme yeteneklerini ortaya koyduğu kısa sunuma asansör konuşması (Elevator Pitch) adı verilmektedir. 30-60 saniye kadar kısa bir sürede ilk defa karşılaşılan yatırımcının ilgisini çekmek ve devamında yeri ve zamanı belirlenmiş bir toplantı fırsatı yakalamak, sunumun asıl amacıdır.

Asansör Konuşması Örneği

İyi bir asansör konuşması örneği sergilemek için ilk cümlenizi stratejik bir şekilde belirlemelisiniz. Söyledikleriniz karşınızdakinin dikkatini çekmeli ve konu hakkında merak uyandırmalıdır. İyi bir hikâye akılda kalıcıdır ve istediğiniz sonuçları elde etmenizi sağlar. Hikâye, satmaya çalıştığınız ürün ya da hizmetin sunumu niteliğindedir.

kohort-analizi-nedir

Kohort Analizi Nedir?

Kohort Analizi Nedir?

Kohort analizi, toplam rakamlara bakmak yerine, kohort adı verilen ve ürünle etkileşime giren her bir bağımsız müşteri grubunun performansını ele alan bir analiz yöntemidir. Kohort analizi farklı müşteri gruplarından gelen bilgileri barındırdığı için ürünün hitap ettiği kitleyi belirlemek adına etkili bir yöntemdir. Cohort kelimesinin sözcük olarak dilimizde tam karşılığı bulunmuyor. Dilimizde anlam olarak akran veya tertip kelimelerine yakın. Cohort veya kohort, aynı yaştaki insanların içerisinde bulunduğu bir grup insanı tanımlar. Aynı şekilde belli özellikleri aynı (yaş, şehir, cinsiyet, ilgi alanları vb.) insanların bir araya geldiği grupta kohort tipi bir gruptur. Bu analiz yöntemi ile ortak özellikler taşıyan kullanıcı gruplarının davranışını ve performansını izleyebiliriz. Buna belirli bir zaman boyunca ortak bir özelliği paylaşan bir grup insanın analizi diyebiliriz.

Kohort Grubu Nedir?

Bir grup öğrenciyi ele alalım, bu öğrencilerin hepsi 2010 yılında üniversiteden mezun olmuş olsun. Öğrencilerin hepsi aynı yıl mezun oldular. Bu onları ortak noktasıdır. Yani bir kohort grubu. Kohort analizi belirli faaliyetlere odaklanılan bir çalışmadır. Mesela biz bu öğrenci grubunun mezuniyet sonrası 5 yıllık süre boyunca ne kadar kazandıklarını, ortalama gelirlerinin kohort analizini yapabiliriz. Bu analiz yöntemi sayesinde herhangi bir grubun özellikleri ve bu grubun davranışları arasındaki ilişkileri tanımlayabiliriz.

dilution-nedir

Dilution Nedir?

Dilution Nedir?
Yatırımcı ve hissedarlar arasında eğer hissedarlar şirkette kalmaya devam edeceklerse, tüm hisselerini satıp şirketten çıkmayacaklarsa bir SHA(Share Holders Agreement – Ortaklar Sözleşmesi) imzalanır. Sözleşmenin amacı yatırım sonrasında hissedarlar arasındaki ilişkileri düzenlenmektir ve çeşitli konular içerir. Bu konulardan biri de Stock Dilution’dır.

Hissedarın şirketteki pay oranının azalması anlamına gelen dilution, hisse satışı veyahut sermaye artırımına katılmama sonucu gerçekleşebilir. Şirket sermayesi önemli tutarda arttırılırsa ekonomik açıdan daha güçsüz tarafların hisse oranlarının büyük ölçüde azalması bu konuya örnek teşkil etmektedir.

Dilution Örneği

Bu konuya verilebilecek en popüler örnek ise Facebook’da yaşanan dilution örneğidir. Şirkete ilk yıllarda dâhil olan bazı pay sahiplerinin, ilerleyen dönemlerdeki sermaye artırımlarına katılamamaları sonucunda hisse oranlarının ciddi boyutlarda erimeler meydana gelmiştir.

sosyal-girisimcilik-nedir

Sosyal Girişimcilik Nedir?

Sosyal Girişimcilik Nedir?

Sosyal girişimcilik, “kâr” ve “toplumsal faydayı” aynı potada eriten, toplumsal ideallerle yönetim becerilerini aynı çatı altında toplayan bir anlayıştır.

Sosyal Girişimci Nedir?

Sosyal girişimci, kâr etmeyi amaçlayan ama elde ettiği kârı, topluma fayda üretmek için kullanan girişimcidir. Bizim ezberimize göre şirketler kâr elde etmek ve bu kârı ortaklarına dağıtmak için kurulur. Topluma faydalı işler ise ya devlet tarafından yapılır ya da sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından. Şirketler ise topluma faydalı işlerle ancak bir sosyal sorumluluk kampanyası ya da sponsorluk çerçevesinde ilgilenirler. Sosyal girişimcilik bizim bu ezberimizi bozan melez bir modeldir. Sosyal girişimcilik, toplumsal sorunların çözümünde serbest piyasa esaslı yöntemleri benimseyen bir yaklaşımdır. Sosyal girişimler, ticari olarak kurulan ama amacı toplumsal sorunlara çözüm getirmek olan girişimlerdir. Sosyal girişimciliğin cazibesi, kapitalist sistemin bütün “iyiliklerini” toplum yararına kullanmasında yatıyor. Hepimizin ezberinde “etkinlik”, “verimlilik”, “kâr” gibi kavramların iş hayatına ait olduğu bilgisi vardır. Buna karşın “toplumsal fayda“, “iyi niyet”, “özveri” gibi kavramlar ise sivil toplum kuruluşlarına aittir; ama bu kuruluşlar kapitalist girişimciler kadar “becerikli” değillerdir.

Sosyal Girişimcilik Örnekleri

Otsimo, Evreka, Reflect

mentorluk-nedir

Mentörlük Nedir?

Mentörlük Nedir?

Mentör; daha az deneyimli kişilere destek, danışmanlık ve motivasyon sağlayan bireylerin sahip oldukları isimdir. Mentörler, mentilerine yani girdikleri sektöre dair bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen az tecrübeli ya da tecrübesiz çalışanlara yardımcı olan kişilerdir.

Mentörlüğün Faydaları

Mentörlüğün faydaları arasında; mentilerin kendilerini keşfetmelerini sağlama, tavsiye verme, bilgi ve deneyimlerini paylaşma gibi şeyler vardır. Bunları yaparken az baskı yapar, öğrenilmesi gereken bilgileri mentilerin kendi kendilerine öğrenmelerini sağlayacak bir tutum sergiler. İş hayatında mentörlük süreci, işe yeni başlayanlara ya da yeni bir sorumluluk üstlenen kişilere sıklıkla uygulanmaktadır. Mentör bulmak, çalışanın yeni görevinde kendisini bekleyen zorlukları daha kolay aşmasına destek olur ve yol gösterir.