kitlesel-fonlama-nedir

Kitlesel Fonlama Nedir?

Kitlesel Fonlama Nedir?

Son zamanlarda birçok girişimci; iş melekleri, bankalar ya da girişim sermayesi fonları gibi finansal araçlar yerine internet aracılığıyla, kişilerden doğrudan finansal destek aramaya başlamıştır. Bu gelişmenin sonucunda başlangıç aşamasındaki yeni girişimlere sermaye sağlayan ‘kitlesel fonlama’ yeni bir yatırım yaklaşımı olarak ortaya çıkmıştır.

En anlaşılabilir haliyle kitlesel fonlama; bir proje ya da girişimin bir grup insan tarafından internet aracılığı ile finanse edilmesi, desteklenmesidir. Klasik yöntemlerin tersine kitlesel fonlama yönteminde hiçbir aracı kuruma ihtiyaç duyulmadan finansmanın ilk elden kullanılması sağlanır. Finansman ihtiyacı olanlar, yatırım yapacak kişilere doğrudan ulaşabilir. İletişim ise internet aracılığıyla sağlanır. Kitlesel Fonlama’yı basit bir işlem ile göstereceksek; Az Para x Çok İnsan = Kitlesel Fonlama

Kitle fonlaması kampanyaları, potansiyel yatırımcıların ufuklarını genişletmek için teknolojiden yararlanması ve finansmana erişimin hızla artması, yeni girişimlerin oluşması için elverişli bir sistem mekanizmasını, yeni iş olanaklarını ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi de beraberinde getirmektedir.

Kitlesel Fonlama Örnekleri

Kitlesel fonlama örnekleri arasında; Kickstarter en çok öne çıkan platformlardan biridir. Kickstarter’dan bugüne kadar 150.000’den fazla proje desteklenmiştir. Bu projelerin arasında oyunlar, filmler, sanat çalışmaları gibi projeler bulunmaktadır. Diğer kitlesel fonlama sitelerine Indiegogo, GoFundMe, RocketHub gibi siteler örnek gösterilebilir.

Türkiye’de Kitlesel Fonlama Siteleri

Turkcell Arıkovanı, Fongogo, Ethoum ve Fonbulucu

erken-benimseyiciler-nedir

Erken Benimseyiciler Nedir?

Erken Benimseyiciler Nedir?

Erken benimseyiciler, bir ürün çıkarıldıktan sonra onu erken sahiplenen kullanıcılardır. Erken benimseyenler aynı zamanda kendi sosyal konumlarında yeniliklere öncülük eden ve diğer insanlar için bilgi, tecrübe kaynağı olan insanlardır. Erken benimseyenler sayesinde yeni fikirler, geri bildirimlerin ve araştırmaların ışığında kendilerini en kullanışlı yönde geliştirip ilk kullanıcılarına ulaşabiliyorlar. Böylece fikir sahipleri ve girişimler halka açılmadan önce halkın nabzını ölçme ve belirli bir popülarite yakalama şansı elde ediyorlar. Herhangi bir ürün için toplam ürün pazarının % 2.5 ile 15’i arasında değişen bir bölümü yenilikçi tüketicilerden oluşmaktadır. Girişimcilik, yenilikçilerin bir tutkusu haline gelmiştir diyebiliriz. Yenilikçilerin en belirgin değerleri girişimci olmaları olup bunun da sebebi; atılganlığı, cesareti ve riski sevmelerinden dolayıdır. Yenilikçiler, yeni bir fikrin bir sosyal sisteme girişinde kapıyı aralayan rolündedirler. Erken benimseyenler ise yerel sosyal sistemle yenilikçilerden daha fazla bütünleşirler. Bu kategoridekiler çoğu sosyal sistem içerisinde en fazla fikir liderliği derecesine sahip olan kesimdir. Toplumun bütünündeki olası benimseyiciler, yenilik hakkında fikir ve tavsiye almak için erken benimseyenleri izlerler. Erken çoğunluk, çevresiyle sık sık etkileşim içerisindedir. Ancak fikir liderliği konumunda nadiren bulunurlar. Bu grup yenilikçileri izler, daha fazla bilgi toplar ve daha fazla marka çeşitlerini değerlendirir. Bu nedenle de, bu grupta kabul daha uzun süreyi gerektirir.

growth-hacking-nedir

Growth Hacking Nedir?

Growth Hacking Nedir?

Bu kavram birkaç yıllık geçmişe sahip olsa da, esasında uzun yıllar önce bir çok firma “Büyüme Stratejisi” adı altında projeler ilerletmiştir. Growth hacking, bir iş modelini kullanıcıya kavuşturmak için yapılan planlı büyüme stratejisi ve planlamalarının hazırlanmasıdır. Bir projeyi çıkarmadan önce doğru ve verimli analizler yaparak projenin performansının yüksek olması sağlanır. Yani growth hacking, var olan bir şirketin “hack” kullanarak büyümesidir. Growth hacking’i iki parça haline ayırıp, ele aldığımız zaman ilk olarak Growth bölümüne bakmamız gerekiyor. Growth ile anlamamız gereken şey internet trafiği, sosyal medyadaki takipçi sayınız gibi gerçek büyüme metriklerinden uzak ve bağımsız konular olamaz. Bu kavramın ikinci kısmı olan Hacking bölümü ise düşündüğünüzden çok daha farklıdır. Hacking ile anlaşılması gereken yazılım korsanlığı yapmak veya ücretsiz kaynakları ele geçirmeyi değil, tespit edilmiş olan problemlere en etkili ve inovatif çözümleri üretebilmek için standart metotlar yerine farklı yöntemleri kullanmayı ele almış oluruz. İnternet gelişiminde bütçe ve sermaye tüketiminde kısıtlama olması bu modele ihtiyaç duyularak daha düşük bütçeler ile büyüme planlamasının gerçekleşmesini sağlar. Günümüzde sıkça kullandığımız sosyal medya ve veri depolama siteleri aktif olarak bu stratejiyi kullanmaktadır.

yalin-startup-nedir

Yalın Start-up Nedir?

Yalın Start-up Nedir?

Lean Start-up yani yalın girişim, bir yalın girişimciye kurup yöneteceği Start-up’ın başarılı olması adına bilimsel bir bakış açısı sunan bir metodolojidir. Yalın Start-up metodunda iş planı yerine iş modeli ön plandadır. Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir ürünü en az maliyetle hayata geçirme olayıdır. Hedeflenen ürün ve hizmeti piyasaya daha hızlı bir şekilde sunma imkanı yaratır. Zamanın verimli kullanılıp daha yenilikçi bir hâle bürünerek başarıya ulaşılmasını sağlar.

Yalın Girişim Metodu

Yalın girişim metodu, bir Start-up’ın nasıl yönetilmesi, ne zaman ne tür hamleler yapılması gerektiğini öğretir. Yani yeni ürün geliştirmeye yönelik bir prensiptir. Pek çok Start-up, insanların ilgi duyabileceği bir ürün veya hizmet fikriyle kurulur. Aylarca hatta yıllarca bir ürünü mükemmel ve nihai hale getirmek için uğraşılır. Bu süreçte ürün geliştirilir ancak müşteri ürünün gelişim sürecini göremez. Müşteri sadece nihai ürünü görür. Bu durum ise müşterilerden gelecek öneri, istek ve geri bildirimlerden mahrum kalmaya neden olur. Çünkü ürünün geliştirilme aşamasında müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına dair fikirleri sorulmamıştır. Karşılıklı etkileşim olmadan sadece tek taraflı bir çalışma ve süreç yürütmenin sonunda ortaya çıkan ürün insanlar tarafından beğenilmezse, Start-up iflas eder. Yalın girişim yaklaşımı ise şirketlerin ürünlerini sürekli ve düzenli bir biçimde test etmelerini, bu sayede gelen yorum ve önerilere göre üründe çeşitli geliştirmeler yapmalarını savunur. Böylece ürün, piyasaya sunulma aşamasına geldiğinde ürünü bilen ve tanıyan bir müşteri kitlesi oluşmuş olur.

Minimum Viable Product

Yalın girişim yönteminin temelinde “MVP (Minimum viable product)” yer alır. MVP, bir ürünü geliştirip performansını sürekli olarak ölçmeyi ve bu ölçüm sonunda yeni düzenlemeler yapmayı öngörür.

fintech-nedir

Fintech Nedir?

Fintech Nedir?

FinTech yani finansal teknoloji, finansal hizmetlerin sunumunda geleneksel finansal yöntemlerle rekabet etmeyi amaçlar. Finansal teknoloji, finansal hizmetleri iyileştirmek adına teknolojiden yararlanan yeni finans endüstrisidir. Bunu da teknolojiyi finansal şirketlere uyarlayarak yapar. FinTech ekosistemi her geçen gün genişlemektedir. FinTech sektörü, tüm dünyada müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırma felsefesiyle hareket etmektedir. İlk dönemlerinde geleneksel finans hizmetlerinin daha teknolojik versiyonu olarak görülen FinTech’ler, bugün gelinen noktada tahminlerin çok daha ötesinde bir etkiye sahip hale gelmiştir. Tüm dünyada internet ve mobil uygulamaların yaygınlaşması ile birlikte etki alanını genişleten FinTech girişimlerinin aldığı yatırımlar da bu durumu kanıtlıyor.

FinTech Avantajları

Günümüzdeki mobil bankacılık FinTech sektörüne verilebilecek en güzel örneklerden biridir. Sonuç olarak, Fintech’ler çözümlerini kullanıcılarına dijital ortamlarda sunmaktadır. Bu durum da doğal olarak kullanıcılarının hayatına kolaylık ve hız katmaktadır. FinTech kuruluşlarının şube ağı ve benzeri fiziksel yapılar için harcama yapmaya ihtiyacı yoktur. Bu sebeple FinTech’ler birçok noktada geleneksel finansal hizmetlere göre fiyat avantajına sahiptir. Müşterilerine konumlarından bağımsız olarak hizmet sunabilen FinTech’lerin bu sebeple hizmetlerin çeşitliliği de geleneksel finans hizmetlerine göre daha fazladır. Fintech’lerin sahip olduğu teknolojik imkanlar, bu kuruluşların müşterileri hakkında çeşitli kanallar aracılığıyla daha fazla bilgi toplamasını ve bu bilgileri etkili bir şekilde kullanabilmelerini sağlar. Bu sebeple FinTech kuruluşları müşterilerine daha fazla kişiselleştirilmiş bir hizmet sunabilirler.

halka-arz-nedir

Halka Arz Nedir?

Halka Arz Nedir?

Bir şirketin çeşitli nedenlerden dolayı hisselerini halka arz edip satışa çıkardığını ilan etmesi ve tüm yatırımcılara hisse senedi satın alma yoluyla hissedar olma şansının sunulmasıdır.

Halka Arz İşlemi

Halka arz işlemi ise şirketlerin ve bu şirketlerin sahip oldukları varlıkların küçük paylara bölünerek satışa çıkarılmasıdır.

Halka Arz Nedenleri

Şirketler farklı nedenlerle halka arz yöntemine başvurabilirler. Başarılı ve yüksek büyüme oranları olan şirketler faaliyetlerini arttırmak ve yatırımlarına fon sağlamak amacıyla; finansal kaynak açığı olan şirketler ise banka kredisi veya borçlanmaya başvurmadan yatırımlar yapabilmek ya da borçlarını ödeyebilmek için halka arz edilirler. Diğer taraftan yatırımcılar da, hisse senedi alarak borsada işlem gören şirketlerin değerlerine yatırım yapabilme fırsatı bulurlar. Halka arz özellikle uzun vadede olumlu sonuçlar doğuran bir yöntemdir. Halka arz; birincil ve ikincil halka arz olmak üzere ikiye ayrılır.

Birincil Halka Arz Nedir?

Daha öncesinde halka açık olmayan şirketlerin yaptığı halka arz işlemine, birincil halka arz denir.

İkincil Halka Arz Nedir?

Daha önceden halka arz edilmiş ancak ilkinde halka arz oranının düşük olması sebebiyle bu işlemin ikinci kez yapılması, ikincil halka arzdır.

Halka arz işleminin gerçekleştirilebilmesi için yerine getirilmesi gereken birtakım halka arz kuralları vardır. Bunlar;

-Aracı kurumlar ile iletişime geçmek,

-Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile iletişime geçmek ve

-Şirket verilerinin Borsa İstanbul ve SPK uzmanlarınca incelenmesidir.

exit-nedir

Exit Nedir?

Exit Nedir?

Bir girişimcinin veya ortaklarının hissedarı olduğu girişimden firması için en uygun zamanda, istediği boyutlarda bir yatırıma ve geri dönüşe ulaşmasının ardından çıkış yapmasına, yani girişimini satmasına “exit” denir.

Exit Yöntemleri

Girişimcilerin çıkış yapmak için çeşitli exit yöntemleri vardır. Birçok girişimci, yatırımcı turuna çıktığı zaman, başarılı çıkışlar yapmış olanlarını tercih etmektedir. Bazı durumlarda ise girişimci ve yatırımcı ortak olarak çıkış kararı alıp, girişimlerini başka bir iştiraka satmaya karar verebilir. Exit’te önemli olan kişinin kurduğu girişimden kendisi ve şirketi için en uygun zamanda çıkış yapabilmesidir. Exit yapmak, bir girişimin ve girişimcinin başarı göstergelerinden birisidir. Aynı zamanda girişim ekosisteminin doğal bir gerekliliğidir. Ekosistemin genişlemesiyle birlikte, halka arz da bir çıkış stratejisi haline gelecektir.

Exit yapan girişimci;

– Başarısı ile ekosisteme örnek olur, ekosistemde bir rol model haline gelebilir.

-Eline geçen çıkış sermayesini yeni girişimler kurmak için kullanabilir böylece çeşitlilik artar.

-Yatırımcı haline gelebilir ve böylece yeni girişimlere finansal kaynak sağlayabilir.

-Mentorluk yapıp yeni girişimcilere ve girişimci adaylarına tecrübelerini aktararak yol gösterebilir.

Türkiye’de exit yapan girişimler

GittiGidiyor, Markofoni, Yemek Sepeti, Paraşüt, Peak Games

pretotip-nedir

Pretotip Nedir?

Pretotip Nedir?

Pretotip, girişim ekosistemine yeni katılan kavramlardan biridir. Temel işlevleri yerine getiremese de nasıl yerine getirebileceğini anlatmak için hazırlanan prototip öncesi, genellikle görsellerden oluşan öncül prototip modelidir. Prototiplemenin elde edilen ilk çıktısıdır. Bir ürünün pretotip aşamasından, prototip aşamasına, ilk ürün geliştirmesinden test edilmesine kadar geçen sürede kullanıcı geri bildirimleri önemlidir ve ürünün gelişim süreci için bu gibi pazar araştırmaları çok önemli rol oynar.

Pretotip Modelinin Özellikleri

Örneğin, pretotip modelinde mobil uygulamalarda bazı fonksiyonların tam olarak çalışmaması, kodların hatalı olması, arayüz tasarımında eksik butonlar bulunması gibi hatalar oldukça normal bir durumdur. Pretotip versiyonunda bazı özellikler çalışmayabilir. Pretotip modeli için önemli olan ilk aşamada çıktı alarak çalışan bir uygulama yapabilmektir. Bu konuda “Mükemmel olacağına tamamlanmış olsun” anlayışı tercih edilir. Pretotipin avantajı hızlı ve ucuz bir versiyon oluşturarak öğrenmeyi hızlandırması ve fikrin geçerli olup olmadığını doğrulamasıdır. Ayrıca sonuca olan etkisi de oldukça yüksektir.  “Pretotyping” ve “Prototyping” arasındaki farka bakmak gerekirse, Pretotyping “Bununla ilgilenirler mi?, Beklediğimiz gibi kullanılacak mı?, Kullanılmaya devam edecek mi?, Bunun için para verirler mi?” gibi sorulara cevap arar. Prototyping ise “Yapabilir miyiz?, Beklendiği gibi çalışacak mı?, Nasıl ucuza üretebiliriz?, Ne kadar hızlı yapabiliriz?” gibi sorulara cevap arar.

Pretotip Modeli Oluşturma Araçları

Pretotip oluşturma konusunda kullanabileceğiniz bir çok araç bulunuyor. Örneğin; https://app.moqups.com adresinden yararlanabilirsiniz.

 

dönüştürülebilir-borç-nedir

Dönüştürülebilir Borç Nedir?

Dönüştürülebilir Borç Nedir?

Dönüştürülebilir borç, kavramı girişimcilerin ihtiyaç duyduğu finansmana ulaşmasının yollarından biridir.Kendi öz kaynakları olmayan girişimcilerin daha düşük faiz oranları ile borçlanmalarına imkan tanımaktır. Piyasada mevcut faiz oranı ile borçlanıp borç ödemek yerine daha düşük faiz oranları ile finansman ihtiyacı çözülebilir. Ancak yatırımcıların daha düşük oranlı faizle borç vermesi, kendilerine faizin ötesinde vaad edilecek bir değerin varlığına bağlıdır. Bu noktada verilen borç hisseye dönüşmekte, düşük faizle finansman ihtiyacını çözen yatırımcı vade sonunda şirketin hissedarı konumuna gelebilmektedir. Bunun “paya dönüştürülebilir borç” gibi başka yöntemleri de vardır.

Dönüştürülebilir Borç Sözleşmeleri

Tüm bunlara ek olarak yatırımcılar tarafından tek taraflı biçimde hazırlanan convertible debt sözleşmeleri detayları bilmeyen girişimcileri uzun vadede zarara uğratabilir. Girişimin mevcut kredibilitesi, teminatı, sahip olduğu ayni fikri mülkiyetler, sermaye yeterliliği sözleşmenin şartlarını köklü şekilde değiştirebilir. Bu yüzden profesyonel hukuki ve finansal destek gerektiren, bu sözleşmeler girişimciler için ilk aşamada maliyetli olabilir. Bu tür sözleşmelerde borcun vadesi, faiz oranı, vade sonunda borcun ne şekilde ödeneceği, borcun nakit veya hisse şeklinde ödenmesi konusunda hangi tarafa ne şekilde seçme hakkı tanınacağı, hisse devir bedeli, borcun teminatı, yönetim hakkı gibi noktaların detaylıca ve adaletli bir biçimde sözleşmeye dahil edilmesi bu finansman aracından beklenen faydanın elde edilmesini sağlayacaktır.

sermaye-nedir

Sermaye

Sermaye, mevduat hesaplarında tutulan ya da özel kaynaklardan elde edilen fonlardır. Finansal kaynaklardan ya da borç yoluyla elde edilebilir. Sermayenin diğer adları kapital ve anamaldır.

Sermaye nedir?

Sermayenin tek bir tanımı yoktur. Sermaye bazen mal ve hizmet üretmek için kullanılan makine, fabrika gibi fiziksel araçlar olarak tanımlanabilirken bazen de bir işletmenin bilançosunda bulunan varlıklar olarak tanımlanabilmekte.

Ekonomik Sermaye Nedir?

Ekonomi biliminde sermaye, bir mal veya hizmet üretmek için kullanılan şeylerdir. Bu bir fabrika olabileceği gibi, bir aşçının kullandığı yemek tarifi de olabilir. Örnek vermek gerekirse, Coca Cola’nın üretim yaptığı fabrika ve gizli kola formülü, Coca Cola’nın sermayesidir.

Fiziksel Sermaye Nedir?

İşgücü tarafından yaratılan veya kullanılan üretim faktörlerinden biridir. Fabrika binası veya üretime kullanılan makineler fiziksel sermaye örnekleri arasındadır.

Finansal Sermaye Nedir?

Finansal sermaye, para, hisse senedi, tahvil, bono gibi şeylerin yanında fiziksel sermaye üzerindeki mülkiyet hakkını ifade eder.

Sabit sermaye, arazi, bina, araç gibi varlıklar için yatırım yapılan sermaye türüdür. Bu varlıklar uzun süre boyunca oldukları gibi kalırlar, bu yüzden zaman içinde değerlenirler. Genelde uzun vadeli yatırım için tercih edilirler.

Öz sermaye, bir işletmenin sahiplerine ait olan ve kendi kullanımlarına ayırdıkları sermayedir.

Sermaye Yönetimi Nedir?

Sermaye bir yatırım için oldukça önemlidir. Bu yüzden sermaye yönetiminin iyi yapılması gerekir. Sermaye yönetimi; mevcut sermayenin doğru yönetilmesidir. Herhangi bir hatanızda sermayenizi kaybetme ihtimaliniz bulunduğundan dolayı, sermayenizi doğru yönetmeniz ve doğru sektörlere yatırım yapmanız gerekmektedir.