dilution-nedir

Dilution Nedir?

Dilution Nedir?
Yatırımcı ve hissedarlar arasında eğer hissedarlar şirkette kalmaya devam edeceklerse, tüm hisselerini satıp şirketten çıkmayacaklarsa bir SHA(Share Holders Agreement – Ortaklar Sözleşmesi) imzalanır. Sözleşmenin amacı yatırım sonrasında hissedarlar arasındaki ilişkileri düzenlenmektir ve çeşitli konular içerir. Bu konulardan biri de Stock Dilution’dır.

Hissedarın şirketteki pay oranının azalması anlamına gelen dilution, hisse satışı veyahut sermaye artırımına katılmama sonucu gerçekleşebilir. Şirket sermayesi önemli tutarda arttırılırsa ekonomik açıdan daha güçsüz tarafların hisse oranlarının büyük ölçüde azalması bu konuya örnek teşkil etmektedir.

Dilution Örneği

Bu konuya verilebilecek en popüler örnek ise Facebook’da yaşanan dilution örneğidir. Şirkete ilk yıllarda dâhil olan bazı pay sahiplerinin, ilerleyen dönemlerdeki sermaye artırımlarına katılamamaları sonucunda hisse oranlarının ciddi boyutlarda erimeler meydana gelmiştir.

Tags: No tags

Comments are closed.