dönüştürülebilir-borç-nedir

Dönüştürülebilir Borç Nedir?

Dönüştürülebilir Borç Nedir?

Dönüştürülebilir borç, kavramı girişimcilerin ihtiyaç duyduğu finansmana ulaşmasının yollarından biridir.Kendi öz kaynakları olmayan girişimcilerin daha düşük faiz oranları ile borçlanmalarına imkan tanımaktır. Piyasada mevcut faiz oranı ile borçlanıp borç ödemek yerine daha düşük faiz oranları ile finansman ihtiyacı çözülebilir. Ancak yatırımcıların daha düşük oranlı faizle borç vermesi, kendilerine faizin ötesinde vaad edilecek bir değerin varlığına bağlıdır. Bu noktada verilen borç hisseye dönüşmekte, düşük faizle finansman ihtiyacını çözen yatırımcı vade sonunda şirketin hissedarı konumuna gelebilmektedir. Bunun “paya dönüştürülebilir borç” gibi başka yöntemleri de vardır.

Dönüştürülebilir Borç Sözleşmeleri

Tüm bunlara ek olarak yatırımcılar tarafından tek taraflı biçimde hazırlanan convertible debt sözleşmeleri detayları bilmeyen girişimcileri uzun vadede zarara uğratabilir. Girişimin mevcut kredibilitesi, teminatı, sahip olduğu ayni fikri mülkiyetler, sermaye yeterliliği sözleşmenin şartlarını köklü şekilde değiştirebilir. Bu yüzden profesyonel hukuki ve finansal destek gerektiren, bu sözleşmeler girişimciler için ilk aşamada maliyetli olabilir. Bu tür sözleşmelerde borcun vadesi, faiz oranı, vade sonunda borcun ne şekilde ödeneceği, borcun nakit veya hisse şeklinde ödenmesi konusunda hangi tarafa ne şekilde seçme hakkı tanınacağı, hisse devir bedeli, borcun teminatı, yönetim hakkı gibi noktaların detaylıca ve adaletli bir biçimde sözleşmeye dahil edilmesi bu finansman aracından beklenen faydanın elde edilmesini sağlayacaktır.

Tags: No tags

Comments are closed.