hackanthon

Hackathon Nedir?

Hackathon Nedir?

Bilgisayar programcıları, grafik tasarımcıları, arayüz tasarımcıları ve proje yöneticileri de dahil olmak üzere katılanların yoğun bir şekilde yazılım projelerinin geliştirilmesi amacıyla diğer takımlar ile rekabet içerisinde bulunduğu bir olaydır. Hackathon, kurum ile kuruluşlara önemli katkılarda bulunur. Bu etkinliklerde belirlenen temel amaç hiçbir zaman daha çok kazanç elde etmek ya da reklam yapmak değildir. Beyin fırtınalarının koptuğu hackathon etkinliklerinin beraberinde getirdiği en önemli faydalar arasında ilk sırada, ev sahibi kuruluşun, belirlenen konudaki inovatif projelere kolaylıkla ulaşmasıdır. Kuruluşun sektörde üstlendiği role yeni roller yüklenmesi, uygulama alanlarını genişletmesi ve daha kullanılabilir çıktılar sunması için de hackathon’ın önemi büyüktür. Öte yandan yeni çalışanların belirlenmesi için de hackathon yarışmaları, uygun ortamı yaratır.

Tags: No tags

Comments are closed.