hibe-nedir

Hibe Nedir?

Hibe Nedir?

Hibe, teşvik amaçlı veya doğal afetten zarar gören işletme, kamu kurumu ve kişilere verilen karşılıksız paraya denir. Arapça kökenli olan kelime “bağış” anlamında da kullanılır. Hibe desteği genellikle bir projenin giderleri için verilir. Hibe programına bağlı olarak projenin belli bir oranına hibe verilir. Tamamına hibe verilmemesi, verilen paranın proje amacı dışında kullanımını engeller.

Kişi ve Kurumlar Neden Hibe Verir?

Kişi ve kurumların neden hibe verdiğini örneklendirmek gerekirse; yeni bir işletme kurmak isteyen fakat sermayeyi tamamlayamamış girişimciye, herhangi bir sektörde faaliyet gösteren ve işletmesini geliştirmek isteyen işletmeciye halkın hizmetinde kullanılmak üzere yapılacak tesislere veya araçlara, ağaçlandırma veya hayvancılık faaliyetleri yapmak isteyen kişilere, doğal afet sonucu zarar görmüş kişilere ve gelir düzeyi düşük olan ailelerin çocuklarının öğrenimini tamamlamak üzere gibi durumlarda geri ödemesiz hibe desteği sağlanır.

Tags: No tags

Comments are closed.