iç-girisim

İç Girişimcilik Nedir?

İç Girişimcilik (Intrapreneurship) Nedir?

İç girişimcilik, kurumsal bir yapı içinde çalışan kişilerin veya ekiplerin kendi tercihleri veya gelen teşvikler doğrultusunda bulundukları firmadan ayrılmadan proje ve fikir üretmesidir. İç girişimciler firmadan ne tam bağımsız ne de tam bağımlıdırlar.

İç girişimciliğin önemi, firma kimliğinin altında yeni bir fikir ve proje üreterek gelecek kazancın tekrar firmaya eklenmesidir. İç girişimci olan kişiler kendi alanını yaratma isteği, yenilikçi bir ruha sahip olması ve sorumluluk potansiyeli yüksek kişilerden oluşmaktadır. Şirket ve iç girişimci kişinin kalitatif birlikteliği genellikle iki taraf için de avantajlıdır. İç girişimci yatırımcı bulmak için çabalamak zorunda kalmazken şirket ise her daim kendini geliştirme yönünde büyük adımlar atmaktadır.

İç Girişim Örnekleri

En güzel iç girişim örneklerinden biri Google’ın çalışma sistemidir. Google, bünyesinde çalışan kişilere çalışma süresinin belli bir yüzdesini onların yenilikçi fikirler üretmesi için kullanmasına imtiyaz göstermektedir.

Tags: No tags

Comments are closed.