ideathon-nedir

Ideathon Nedir?

Ideathon Nedir?

Fikir maratonu olarak da adlandırılan Ideathon’ları, katılımcıların ortalama 48 saatlik bir sürede ekip oluşturarak yeni iş fikirleri geliştirmesi, bunları prototip haline getirerek müşteriyle test ettiği, sonrasında jüriye sunum yaparak kazananın seçildiği bir süreç olarak tanımlayabiliriz. Ideathon’ın kurumlar için neden önemli olduğuna açıklarsak; 21 yy. iş dünyasında rekabet çok yönlü ve çok fazladır. Bir kuruluşun bu rekabet ortamında ne istediğini bilip amacına yönelik adımlar atması, kalıpların dışına çıkarak muhtemel ihtiyaçları bugünden belirleyip çözümler üretmesi gerektiği açıkça ortadadır. İster bir fikir ister bir proje olsun, yenilik; kuruluşların farklılıklarını ortaya koyarak rakiplerinden ayrılabilmelerini ve durmadan ilerleyebilmelerini sağlayan en önemli etmendir. Ideathon’ın sağladığı ortam sayesinde katılımcıların inovatif yönleri ortaya çıkar, katılımcılar fikirlerini ve becerilerini geniş kitlelere duyurma imkanına sahip olur. Toplum ile firmalar ya da kuruluşlar arasında iş birliği sağlanır ek olarak sektörlerin ve ülkenin kalkınması açısından önemlidir.

Tags: No tags

Comments are closed.