kitlesel-fonlama-nedir

Kitlesel Fonlama Nedir?

Kitlesel Fonlama Nedir?

Son zamanlarda birçok girişimci; iş melekleri, bankalar ya da girişim sermayesi fonları gibi finansal araçlar yerine internet aracılığıyla, kişilerden doğrudan finansal destek aramaya başlamıştır. Bu gelişmenin sonucunda başlangıç aşamasındaki yeni girişimlere sermaye sağlayan ‘kitlesel fonlama’ yeni bir yatırım yaklaşımı olarak ortaya çıkmıştır.

En anlaşılabilir haliyle kitlesel fonlama; bir proje ya da girişimin bir grup insan tarafından internet aracılığı ile finanse edilmesi, desteklenmesidir. Klasik yöntemlerin tersine kitlesel fonlama yönteminde hiçbir aracı kuruma ihtiyaç duyulmadan finansmanın ilk elden kullanılması sağlanır. Finansman ihtiyacı olanlar, yatırım yapacak kişilere doğrudan ulaşabilir. İletişim ise internet aracılığıyla sağlanır. Kitlesel Fonlama’yı basit bir işlem ile göstereceksek; Az Para x Çok İnsan = Kitlesel Fonlama

Kitle fonlaması kampanyaları, potansiyel yatırımcıların ufuklarını genişletmek için teknolojiden yararlanması ve finansmana erişimin hızla artması, yeni girişimlerin oluşması için elverişli bir sistem mekanizmasını, yeni iş olanaklarını ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi de beraberinde getirmektedir.

Kitlesel Fonlama Örnekleri

Kitlesel fonlama örnekleri arasında; Kickstarter en çok öne çıkan platformlardan biridir. Kickstarter’dan bugüne kadar 150.000’den fazla proje desteklenmiştir. Bu projelerin arasında oyunlar, filmler, sanat çalışmaları gibi projeler bulunmaktadır. Diğer kitlesel fonlama sitelerine Indiegogo, GoFundMe, RocketHub gibi siteler örnek gösterilebilir.

Türkiye’de Kitlesel Fonlama Siteleri

Turkcell Arıkovanı, Fongogo, Ethoum ve Fonbulucu

Tags: No tags

Comments are closed.