mentorluk-nedir

Mentörlük Nedir?

Mentörlük Nedir?

Mentör; daha az deneyimli kişilere destek, danışmanlık ve motivasyon sağlayan bireylerin sahip oldukları isimdir. Mentörler, mentilerine yani girdikleri sektöre dair bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen az tecrübeli ya da tecrübesiz çalışanlara yardımcı olan kişilerdir.

Mentörlüğün Faydaları

Mentörlüğün faydaları arasında; mentilerin kendilerini keşfetmelerini sağlama, tavsiye verme, bilgi ve deneyimlerini paylaşma gibi şeyler vardır. Bunları yaparken az baskı yapar, öğrenilmesi gereken bilgileri mentilerin kendi kendilerine öğrenmelerini sağlayacak bir tutum sergiler. İş hayatında mentörlük süreci, işe yeni başlayanlara ya da yeni bir sorumluluk üstlenen kişilere sıklıkla uygulanmaktadır. Mentör bulmak, çalışanın yeni görevinde kendisini bekleyen zorlukları daha kolay aşmasına destek olur ve yol gösterir.

Tags: No tags

Comments are closed.