sermaye-nedir

Sermaye

Sermaye, mevduat hesaplarında tutulan ya da özel kaynaklardan elde edilen fonlardır. Finansal kaynaklardan ya da borç yoluyla elde edilebilir. Sermayenin diğer adları kapital ve anamaldır.

Sermaye nedir?

Sermayenin tek bir tanımı yoktur. Sermaye bazen mal ve hizmet üretmek için kullanılan makine, fabrika gibi fiziksel araçlar olarak tanımlanabilirken bazen de bir işletmenin bilançosunda bulunan varlıklar olarak tanımlanabilmekte.

Ekonomik Sermaye Nedir?

Ekonomi biliminde sermaye, bir mal veya hizmet üretmek için kullanılan şeylerdir. Bu bir fabrika olabileceği gibi, bir aşçının kullandığı yemek tarifi de olabilir. Örnek vermek gerekirse, Coca Cola’nın üretim yaptığı fabrika ve gizli kola formülü, Coca Cola’nın sermayesidir.

Fiziksel Sermaye Nedir?

İşgücü tarafından yaratılan veya kullanılan üretim faktörlerinden biridir. Fabrika binası veya üretime kullanılan makineler fiziksel sermaye örnekleri arasındadır.

Finansal Sermaye Nedir?

Finansal sermaye, para, hisse senedi, tahvil, bono gibi şeylerin yanında fiziksel sermaye üzerindeki mülkiyet hakkını ifade eder.

Sabit sermaye, arazi, bina, araç gibi varlıklar için yatırım yapılan sermaye türüdür. Bu varlıklar uzun süre boyunca oldukları gibi kalırlar, bu yüzden zaman içinde değerlenirler. Genelde uzun vadeli yatırım için tercih edilirler.

Öz sermaye, bir işletmenin sahiplerine ait olan ve kendi kullanımlarına ayırdıkları sermayedir.

Sermaye Yönetimi Nedir?

Sermaye bir yatırım için oldukça önemlidir. Bu yüzden sermaye yönetiminin iyi yapılması gerekir. Sermaye yönetimi; mevcut sermayenin doğru yönetilmesidir. Herhangi bir hatanızda sermayenizi kaybetme ihtimaliniz bulunduğundan dolayı, sermayenizi doğru yönetmeniz ve doğru sektörlere yatırım yapmanız gerekmektedir.

Tags: No tags

Comments are closed.