risk-sermayesi

Şirket Değerlemesi

Şirket Değerlemesi Nedir?

Bir şirketin el değiştirmesi durumunda maddi tutarının belirlenmesidir. Şirket değerlemesinde şirketin sahip olduğu tüm varlıklar, faaliyetler ve bazen de çalışanlar dikkate alınır.

Şirket Değeri Hesaplama

Şirket değeri hesaplanırken kullanılan pek çok farklı yöntem vardır.

Karşılaştırma Yöntemi

Bu yöntemde şirket aynı sektördeki bir başka şirketle karşılaştırılır ve buna göre bir şirket değerlendirme raporu oluşturulur. Bu rapora göre de değer belirlenir.

Venture Capital

Bir diğer yöntem Venture Capitaldir. Bu yöntem de şirketin gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri hesaplanır ve ona göre bir değer belirlenir.

Şirketlerin Aktiflerinin Değerlemesi

Bahsedebileceğimiz son yöntemse şirketlerin aktiflerinin değerlemesidir. Şirket aktifinde duran varlıkların uluslararası standartlara göre değerlendirilmesidir.

Tags: No tags

Comments are closed.