hd-silikon-v-180158RQ-1160x480

Silikon Vadisinin Geçmişi

Bugün teknoloji sektörünün en önemli bölgesi olan Silikon Vadisinin temeli, 1891 yılında kurulan Stanford Üniversitesinde atıldı. Üniversite, öğrencilerini teknolojik atılımlar yapması için destekledi, bugün bile Silikon Vadisindeki pek çok şirketin sahibi ve çalışanı Stanford Üniversitesinden mezundur.

 

Silikon Vadisinin bugün ki konuma gelmesini sağlayan en önemli olaylardan biri şüphesiz 2.Dünya Savaşıdır. Savaş beraberinde pek çok acı ve ölüm getirmesine rağmen, teknolojik anlamda da pek çok gelişmeye sebep oldu, bu hızlı gelişme ile teknoloji üzerine çalışan okullar ön plana çıktı. Böylece teknoloji alanında çalışmak isteyen kişiler buraya gelmeye başladı. Bu bölge aynı zamanda Asya’ya savaşmaya gönderilen askerlerin toplanma bölgesiydi. Savaştan sağ çıkabilen kimi askerler burada kalıp, çalışmaya karar verdi. 1939 yılında Stanford’dan mezun olan Bill Hewlett ve David Packard üniversiteden de destek alarak HP şirketini kurdular.

 

Savaş sonrası bütçe krizi yaşayan Stanford, Palo Alto’ya taşındı ve bu bölgedeki kimi yerleri teknoloji şirketlerine kiraladı. Böylece hem okul gelir sağlamış oldu, hem de teknoloji şirketleri tek bir noktada toplandı. Bu dönemde en çok öne çıkan kişiler geliştirdikleri yarı iletken transistor ile Nobel kazanan William Shockley, John Bardeen ve Walter Brattain’dır.

 

1957 yılı ise Silikon Vadisi için bir başka önemli tarih. 1940 yılında yarı iletken transistor’u bulan William Shockley, Shockley Semiconductor Labs isimli şirketini kurdu. 1957 yılına gelindiğinde şirket sektörde ezici bir güç haline gelmişti. Bu noktada sekiz hain olarak adlandırılan sekiz kişi (Jean Hoerni, Julius Blank, Victor Grinich, Eugene Kleiner, Gordon Moore, Sheldon Roberts, Jay Last, Robert Noyce) bu şirketi terk etti ve Fairchild Semiconductor isimli kendi şirketlerini kurdular. Bu şirket daha üstün bir yarı iletken transistor geliştirdi ve kısa sürede sektörde bir numara haline geldi. Ancak Fairchild, Shockley’in aksine küçük şirketleri ezmeyip desteklemeye başladı. Böylece start-up programları yürütülmeye başlanmış oldu. Fairchild harekti Silikon Vadisinde çok büyük değişiklikler yaratan bir hareket oldu. Daha sonradan hain sekizlilerim üyeleri kendi şirketlerini kurdular, bu şirketler arasında Intel, AMD, NVDIA gibi şirketler var.

 

1976 yılında Apple, 1994 yılında Yahoo, 1998 yılında Google, 2004 yılındaysa Facebook kuruldu.

 

Doğukan Çolak

hain sekizli

Start-Up Kültürünü Başlatanlar: Hain Sekizli

 

1957 yılında 8 kişi, kendi şirketlerini kurmak için o dönem sektörde büyük bir güç olan Shockley Semiconductor Labs’tan ayrıldı ve kendi şirketleri olan Fairchild Semiconductor’u kurdu. Jean Hoerni, Julius Blank, Victor Grinich, Eugene Kleiner, Gordon Moore, Sheldon Roberts, Jay Last ve Robert Noyce’dan oluşan bu sekizli, William Shockley tarafından hainler olarak adlandırıldılar. Bu şirket, kısa sürede sektörde bir numara haline geldi, hatta Nasa bile Apollo uzay programında Fairchild’ın ürettiği çipleri kullandı. Fairchild tüm teknoloji sektöründe büyük değişiklikler yarattı. Bu değişikliklerin en büyüğü ise, ilk start-up programlarının başlatılmasıydı.
O dönemde sektördeki güçlü firmalar yeni kurulan firmaları daha küçükken ezerlerdi. Hain sekizliyse, küçük firmaları desteklemeye başladı. Şirket büyüdükçe, şirkette çalışan insanlar şirketten ayrılıp kendi işlerini kurmaya başladı, bu şirketlerin çoğu sektörde başarı sağladı ve hızlıca büyüdü, bu da diğer çalışanların benzer fikirlere kapılmasına neden oldu. Hain sekizli, insanların aklına çalışan bir fikir gelince, onları yapmalarını istiyordu. Bu yüzden kurulan küçük firmaları desteklemekten geri durmadılar. Daha sonradan hain sekizli kendi şirketlerini kurdular, bu şirketler arasında Intel, AMD, Nvidia gibi şirketler var.
Bugün sektörde hain sekizlinin destekleriyle kurulmuş ya da büyümüş pek çok firma bulunmakta. Hain sekizli sayesinde pek çok firma kurulmuş, bu firmalarda hem teknolojinin gelişmesine hem de sektörün büyümesine katkı sağlamış ve hatta bu kurulan firmaların içinden de pek çok farklı firma çıkmıştır. Silikon Vadisini, Silikon Vadisi yapan, William Shockley tarafından hain olarak adlandırılan bu sekiz kişidir.

Doğukan ÇOLAK