thumbnail_103705b4-a27c-4872-8581-a1319a0c9d67

StartUp Hukuku: Girişiminizi Kendiniz Koruyun!

Teknolojinin hızlı gelişimiyle beraber gün geçmiyor ki hukuk dünyasında da yeni bir dal ortaya çıksın. Startup hukuku girişim fikirlerinin korunması ihtiyacıyla yeni hukuk dalları arasında yerini almakta.
GİRİŞİMCİLERİN FİKİRLERİ GÜVENDE
Hızlı büyüme için tasarımlanmış , ihtiyaç gideren, sürekliliğe sahip fikirlerimiz startup hukukunun konusunu oluşturuyor. Peki nedir bu startup hukuku gelin yakından bakalım.
STARTUP HUKUKU NEDİR?
Startup hukuku sahip olunan girişim fikrinin, ticari bir kazanç veyahut şirket olma evrelerindeki gelişimlerini, özelliklerini ,sorunlarını ele alıp bu kural ve çerçeveleri belirleyen hukuk dalıdır. Girişim projesinin çalınması, kopyalanması gibi durumlara karşı korunması ve hukuku bir zemine oturtulması amacını güder. Kendine özgü (Sui generis) bir hukuk dalıdır. Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Hukuku gibi çeşitli hukuk alanlarıyla yakından ilgilidir .Bu kadar fazla hukuk alanıyla ilgili olmasına rağmen hala gelişme aşamasında olan bir hukuk dalıdır.
Startup hukukunun uygulanma süreci:
İLK AŞAMA FİKRİMİZİN ORTAYA ÇIKIŞI: Fikrin çalınması, kopyalanması gibi durumlara karşı hukuksal açıdan korunma amaçlanır. Patent, marka, model ve fikir tescili yapılmakta, bunların yanı sıra telif hakları belirlenmektedir.
İKİNCİ AŞAMA SÖZLEŞMELER AŞAMASI: Başta pay sahipleri, ortaklar olmak üzere projede etkisi bulunan kişiler için çeşitli sözleşmeler düzenlenmektedir. Pay paylaşım anlaşmaları, gizlilik sözleşmeleri, rekabet sözleşmeleri, çeşitli iş sözleşmeleri, pay sahipleri ve ön protokol sözleşmeleri gibi sözleşmeler yapılır.
SON OLARAK PROJEMİZİN OLGUNLAŞARAK ŞİRKETLEŞMESİ: Tarafların çıkarlarına göre ayrı bir tüzel kişiliğe sahip şirket kurmaları ve şirket protokolünün tam anlamıyla oluşturulması amaçlanır. Tarafların kendi ihtiyaçlarına en uygun türdeki şirketi seçmeleri önem arz etmektedir. Çünkü kurulacak şirket türüne göre tarafların yükümlülükleri ve sorumlulukları değişikliğe uğrayacaktır. Gerek üçüncü kişilerden kaynaklı riskleri önlemek gerekse kendi iç ilişkilerindeki olabilecek ihtilafları minimuma indirmek adına, tarafların hissedarlar sözleşmesi yapması tavsiye edilmektedir. Yapılacak bu tür sözleşmeler ile tarafların iç ilişkideki rolleri, hisse devri prosedürü, karar alma mekanizması, gizlilik, rekabet etmeme yükümlülüğü gibi sorumlulukları düzenlenmeli ve karşılıklı hakları korumak maksadıyla sözleşmeye aykırılık halinde cezai şart uygulanacağı gibi bir takım caydırıcı önlemler alınmalıdır.

STARTUP HUKUNA DAİR MEVZUATLAR
-Teknoloji Geliştirme Belgeleri Kanunu
-Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
-Melek Yatırımcılık Yönetmeliği
-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Teblig
-Yargıtay Kararları

İhsan Baytak