workshop-nedir

Workshop Nedir?

Workshop Nedir?

Türkçe karşılığı “atölye çalışması” anlamına gelen bir grup tekniğidir. Bireylerin ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlar ve bireyleri belli bir yerde, kısa bir zaman süresinde ortak eğitim sorunlarını, ilgi veya iş problemlerini bir araya getiren ve öğreten bir tekniktir.

Workshop Tekniği

Workshop tekniği, ele alınan konunun odaklı bir konu olması ve o konuda derinlemesine bilgi, beceri sahibi olunmasını sağlar. Katılımcı sayısının görece sınırlı olması ve dolayısıyla yaratılan yoğun etkileşim ortamı fikir üretimini daha çok destekler niteliktedir. İnsanların birbirlerinden de bir şeyler öğrenebildiği, çoklu bakış açılarını sentezleyebildiği, kafalara takılan sorulara yanıt bulunabildiği, çok yönlü öğrenmeyi destekleyen bir ortam sunar. Birlikte yapılan ortak uygulamalar ile de bilgilerin uygulamaya aktarılması olanağını sunarak, uygulama becerisi edinilmesini sağlar ayrıca belirtme gerekir ki bunların hepsi “gerçekten öğrenme”; yani “uygulayabilme” adına çok değerli getirilerdir. Sanat, eğitim, oyunculuk, fotoğrafçılık gibi birçok alanda kullanılan workshop tekniğinin günlük hayatımızdaki yerini giderek arttırdığını söylemek doğru olacaktır.

Tags: No tags

Comments are closed.