yalin-startup-nedir

Yalın Start-up Nedir?

Yalın Start-up Nedir?

Lean Start-up yani yalın girişim, bir yalın girişimciye kurup yöneteceği Start-up’ın başarılı olması adına bilimsel bir bakış açısı sunan bir metodolojidir. Yalın Start-up metodunda iş planı yerine iş modeli ön plandadır. Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir ürünü en az maliyetle hayata geçirme olayıdır. Hedeflenen ürün ve hizmeti piyasaya daha hızlı bir şekilde sunma imkanı yaratır. Zamanın verimli kullanılıp daha yenilikçi bir hâle bürünerek başarıya ulaşılmasını sağlar.

Yalın Girişim Metodu

Yalın girişim metodu, bir Start-up’ın nasıl yönetilmesi, ne zaman ne tür hamleler yapılması gerektiğini öğretir. Yani yeni ürün geliştirmeye yönelik bir prensiptir. Pek çok Start-up, insanların ilgi duyabileceği bir ürün veya hizmet fikriyle kurulur. Aylarca hatta yıllarca bir ürünü mükemmel ve nihai hale getirmek için uğraşılır. Bu süreçte ürün geliştirilir ancak müşteri ürünün gelişim sürecini göremez. Müşteri sadece nihai ürünü görür. Bu durum ise müşterilerden gelecek öneri, istek ve geri bildirimlerden mahrum kalmaya neden olur. Çünkü ürünün geliştirilme aşamasında müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına dair fikirleri sorulmamıştır. Karşılıklı etkileşim olmadan sadece tek taraflı bir çalışma ve süreç yürütmenin sonunda ortaya çıkan ürün insanlar tarafından beğenilmezse, Start-up iflas eder. Yalın girişim yaklaşımı ise şirketlerin ürünlerini sürekli ve düzenli bir biçimde test etmelerini, bu sayede gelen yorum ve önerilere göre üründe çeşitli geliştirmeler yapmalarını savunur. Böylece ürün, piyasaya sunulma aşamasına geldiğinde ürünü bilen ve tanıyan bir müşteri kitlesi oluşmuş olur.

Minimum Viable Product

Yalın girişim yönteminin temelinde “MVP (Minimum viable product)” yer alır. MVP, bir ürünü geliştirip performansını sürekli olarak ölçmeyi ve bu ölçüm sonunda yeni düzenlemeler yapmayı öngörür.

Tags: No tags

Comments are closed.